Skip to content
Opløsnings- og affedtningsmiddel

Effektiv affedtningsmiddel

Split Off Miljø 80, fra KemiService, er et effektivt affedtnings- og opløsningsmiddel til koldaffedtning og rengøring af biler, lastbiler, maskin- og reservedele, metalemner m.m.

Produktet anvendes koncentreret og fordeles med sprøjte eller børste på tilsmudsede overflader.

Du kan læse mere om produktet her eller se videoen, der viser, hvor nemt du kan fjerne indtørret olie, fedt, tjære m.m.

Back To Top